Curriculum Vitae

Personlige opplysninger

Arbeidserfaring


01/12/2020 – I dag

Utvikler

Fink AS

fink.no
01/11/2019 – 30/11/2020

Senior Backend Developer

Visma Digital Commerce

www.visma.no/netthandel/digital-commerce
01/02/2019 – 01/11/2019

Backend Developer

Visma Digital Commerce (tidl. Trollweb)

www.visma.no/netthandel/digital-commerce
01/09/2017 – 01/02/2019

Backend developer

Trollweb

trollweb.no
23/10/2013 – 01/05/2018

Lydingeniør

Snoen Lyd

Selvstendig næringsdrivende

Live lydtekniker

Konferanselydtekniker

Personlig kompetanse


Digital kompetanse

Programmeringsspråk: Javascript,​ PHP, Python, Java, C/C++, Obj-C, Lua

​Teknologier:​ Magento 1, Magento 2, Flask, React, Node.js, Symfony, Laravel, SQL, Apache, Nginx, Bootstrap, Knockout.js

​Versjonskontroll: ​Git

​Programmeringsverktøy: PHPStorm, PyCharm, VS Code, vim

​Operativsystemer: ​Linux (arch, debian, fedora), OS X, Windows

​GitHub:/bjornsnoen

Arbeidskompetanse

- Docker. Medvirket til å utvikle moderne utviklingsverktøy basert på docker og docker-compose.

- LAMP-stack. Jobbet med magento-plattform (1 og 2) ved Visma Digital Commerce (tidligere Trollweb). Moderne objektorientert PHP.

- Magento 1 og Magento 2. Modulutvikling, blant annet i samarbeid med Klarna, Bring, Retain24.

- Node.js (Skrev bacheloroppgave om og i Node)

- Teknisk flerspråklig (Brenner for programmeringsspråk. Kan passe inn i funksjonelle, sekvensielle og objektorienterte miljøer)

Utdanning og opplæring


20/09/2019

Magento 2 Certified Associate Developer

Magento U

10/08/2009 – 20/06/2011

Bachelor i ingeniørfag med data

Universitetet i Stavanger

10/08/2015 – 10/06/2016

Bachelor i ingeniørfag med data

Universitetet i Stavanger

Språk


Morsmål
Norsk
Andre språk
Forståelse Muntlig Skrift
Lytting Lesing Muntlig interaksjon Muntlig produksjon
Engelsk
C2 C2 C2 C2 C2
Nivåer: A1 og A2: Basisbruker - B1 og B2: Selvstendig bruker - C1 og C2: Avansert bruker
Felles europeisk rammeverk for språk